1. Firma BRACIA NOWACCY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP: 7871004476) otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystała wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami.

2. Działania Firmy podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).

3. Firma będzie przekazywała Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.

4. Firma będzie przechowywać Państwa dane w związku z czynnością, z którą otrzymał te dane w okresie realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z tej czynności.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Mogą Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy prawa.

6. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Firmy, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bracianowaccy.pl.

7. Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia związane z działaniami Firmy, które będą dotyczyć informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Oceń page